EJ | 19 | Crazy
Masscom. Scorpio. Randomness.
Writes. Shoots.


"I am a monster hiding in my innocent face. "
  • Links

100K Notes.

Wow. Ang galing naman niya. Yung posts niya. Andaming notes.

Ginawa ko itong blog na ‘to para maging OUTLET ng mga pangyayari sa buhay ko, masaya man ito o hindi. Noon kasi sa luma kong blog, parang ikinahihiya ko pang magpost dun dahil ikinahihiya ko rin kapag wala man lang akong makuhang notes miski-isa. Pero ngayon binago ko na ang lahat tungkol sa pananaw ko patungkol rin sa blogging. Talamak pero nandito kasi ako to express and not to impress. Lahat naman siguro tayo ay ganyan rin ang nais kahit na meron talagang mga tao na sadyang fame and recognition lang talaga ang gusto.

Ngayon, natuto na ako na hindi mahalaga kung magka-notes ang bawat posts mo o hindi. Ang mahalaga ay nagkaroon ka ng pagkakataon na mailabas kung ano man ang nasa puso mo. At ang maganda diyan ay nailipat mo ito sa sarili mong mga salita at naisulat ang iyong damdamin. Isang malaking bonus na lang kung may mga taong nagbigay ng oras para basahin ang post mo at bigyan ka ng notes. Minsan din kasi dito sa tumblr, ang mga notes na iyan ang nagpapalaki ng ulo ng isang blogger. Lalo na sa mga libo-libo na ang nakukuhang notes pero libo-libo na rin ang layo ng paa mula sa lupa.

Ang post na ito marahil ay hindi makakakuha ng kahit isang note man lang. PERO WALA AKONG PAKIALAM. Dahil ang mahalaga ay nailipat ko na naman sa pagsulat ang damdaming meron ako sa ngayon.

At iyon ang tunay na esensya ng pagbo-blog.

22 January 2012
  1. lettersandkisses posted this